Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

http://marktplaatsbenidorm.nl wordt onderhouden door MV Systems. Op de inhoud en het gebruik van http://marktplaatsbenidorm.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van http://marktplaatsbenidorm.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. MV Systems behoudt zich het recht voor http://marktplaatsbenidorm.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op http://marktplaatsbenidorm.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van http://marktplaatsbenidorm.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan MV Systems, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan http://marktplaatsbenidorm.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van http://marktplaatsbenidorm.nl, mag niets van http://marktplaatsbenidorm.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MV Systems.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op http://marktplaatsbenidorm.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. MV Systems spant zich in om de informatie op http://marktplaatsbenidorm.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. MV Systems sluit iedere aansprakelijkheid voor op http://marktplaatsbenidorm.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op http://marktplaatsbenidorm.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. MV Systems sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op http://marktplaatsbenidorm.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

MV Systems spant zich in om http://marktplaatsbenidorm.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van http://marktplaatsbenidorm.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op http://marktplaatsbenidorm.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan MV Systems. MV Systems biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door MV Systemsworden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op http://marktplaatsbenidorm.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar http://marktplaatsbenidorm.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van http://marktplaatsbenidorm.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?